TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisessa tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä yrityksessämme. Laadittu 24.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Foudia Housing Oy tytäryhtiöineen
(Foudia PKS Oy, Foudia Uusimaa Oy, Foudia Länsi-Uusimaa Oy) Y-tunnus: 2024766-8
Osoite: Ratatie 11B, 01300 Vantaa
050 329 4750
/

Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö

Mari Saarivirta
050 329 4750

Henkilörekisterin nimi

Asiakasrekisteri, markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Käytämme asiakasrekisteriä asiakassuhteen hoitamiseen (yhteydenpito, laskutus, mahdollinen jälkimarkkinointi). Säilytämme tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Asuntokauppalain (2:19) mukaan rakentajavastuu umpeutuu 10 vuoden päästä siitä, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt kyseisen rakennuksen käyttöönotettavaksi.

Markkinointirekisteriin tiedot päätyvät, kun asiakas ottaa meihin yhteyttä ollessaan kiinnostunut myynnissä olevasta kohteestamme. Tällöin kysymme luvan henkilötietojen tallentamiseen erikseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Tiedot kerätään asuntokaupan yhteydessä osakkeenostajilta itseltään tai kun henkilö esittää kiinnostuksensa kohdettamme kohtaan ja täyttää omat tietonsa yhteystietolomakkeeseen netissä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoihin on pääsy Foudia Housing Oy:n ja tytäryhtiöiden henkilökunnan lisäksi yrityksen lakisääteisillä yhteistyökumppaneilla (tilitoimisto, pankki). Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Foudian ulkopuolelle (esimerkiksi naapureille) ilman asianomaisen lupaa. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Profilointi

Henkilötietoja voidaan käyttää profilointiin, mikäli henkilö on antanut meille luvan käyttää yhteystietojaan markkinointiin. Esimerkki: Henkilö on ilmaissut kiinnostuksensa tietystä asuinalueesta tai tietyn kokoisesta asunnosta. Kun henkilön toiveita vastaava kohde löytyy, voimme tarjota tätä hänelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilö- ja markkinointirekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista, mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai tietoja on käytetty lainvastaisesti. Henkilöllä on mahdollisuus tarkastaa ja muokata omia tietojaan olemalla yhteydessä rekisterin ylläpitäjään. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.