Projektinjohtoa ja skaalautuvaa liiketoimintaa

Foudia Housing Oy on rakennuttamiseen erikoistunut projektinjohto-organisaatio, joka on tähän mennessä toteuttanut kymmeniä asuntoja Suomen kasvukeskuksissa. Tällä hetkellä rakenteilla tai suunnitteilla on noin 100 asuntoa. Yhtiön tavoitteena on kasvaa kannattavasti siten, että vuonna 2019 Foudian rakennuttamia asuntoja valmistuu 150 kappaletta.

Foudia vastaa tonttien hankkimisesta, ohjaa kohteen suunnittelun ja määrittää mm. toteutettavien asuntojen huoneistotyypit ja -koot. Foudia hankkii rakennusluvan ja järjestää kohteiden rahoituksen, asuntojen markkinoinnin ja myynnin. Rakennusvaiheessa Foudia toimii kohteiden projektijohtajana. Foudia vastaa ensisijaisesta yhteydenpidosta asuntojen ostajiin sekä rakennus- että takuuaikana.

Foudia toteuttaa asuntokohteet kokonaisvastuu-urakoina. KVR-urakoinnissa Foudia Housing Oy valitsee rakennusurakoitsijan, joka vastaa rakentamisesta. KVR-urakointi minimoi rakennusajan tekniset, aikataulu- ja kustannusriskit. Kohteet rakennutetaan asuntokauppalain mukaisina RS-kohteina.

Foudian systemaattinen toimintamalli mahdollistaa hallitun kasvun pienellä ja tehokkaalla organisaatiolla.